Darbo sauga Vilniuje ir darbo saugos mokymai: kodėl tai svarbu?

darbo sauga VilniujePraktika rodo, kad nepaisant nuolatinių kalbų apie darbuotojų sveikatą ir saugą, visoje Europoje minėtąja sritimi rūpinamasi gana atmestinai, t. y. darbdaviai daugiau dėmesio skiria finansiniams įmonės reikalams, užuot investavę į darbuotojų gerovę. Tačiau šioje vietoje ekspertai ragina neapsigauti – naujausi tyrimai rodo, kad investicijos, skirtos darbuotojų saugai ir sveikatai, užtikrina kur kas aukštesnius rezultatus, t. y. darbo sauga Vilniuje ar kitame šalies mieste padeda didinti įmonės pelno rodiklius.

Darbo saugos priemonės turi būti nustatomos, įvertinus profesinę riziką. Be to, būtina pagalvoti apie reguliarius darbo saugos mokymus. Esminis minėtųjų instruktažų tikslas – kurti saugią darbo aplinką ir ugdyti darbuotojų sąmoningumą, t. y. mokyti darbuotojus saugaus elgesio darbe. Ekspertai sutinka – efektyvi darbo sauga Vilniuje neįmanoma be pačių darbuotojų pastangų ir noro dirbti saugiai. Darbdavys investuoja į kolektyvines ir asmeninės apsaugos priemones, vykdo darbo su potencialiai pavojingais įrenginiais mokymus ir rūpinasi priešgaisrine sauga, tačiau minėtosios pastangos yra bevertės, jei darbuotojai sąmoningai atsisako naudotis jų saugai skirtomis priemonėmis arba nežino, kaip elgtis pavojingose situacijose.

Darbo saugos mokymai supažindina darbuotojus su saugaus elgesio darbe reikalavimais. Jei įmonėje dirba daugiau žmonių, būtina kalbėti apie kiekvieno asmens atsakomybę dirbančiųjų grupei – praktika rodo, kad neretai nelaimingi atsitikimai įvyksta dėl vieno žmogaus, tačiau nukenčia kur kas didesnė kolektyvo dalis. Kitaip sakant, darbo sauga Vilniuje ir kituose šalies miestuose paremta bendruomeniškumo principu, t. y. svarbu pasirūpinti ne tik savo, bet ir bendradarbių sauga.

Tinkamai vykdoma darbo sauga padeda sumažinti nelaimingų atsitikimų rodiklį, be to, sumažėja profesinių ligų skaičius. Galiausiai, saugiai besijaučiantys darbuotojai dirba kur kas produktyviau ir siekia aukštesnių rezultatų. Siekiant pasirūpinti darbuotojo sveikata, būtina rengti reguliarią asmens sveikatos patikrą. Darbuotojo sveikata turi būti tikrinama prieš šiam pradedant eiti numatytas pareigas, vėliau – reguliariais intervalais, atsižvelgiant į vidinę įmonės tvarką. Be to, darbuotojo sveikatos patikra turi būti vykdoma darbo metu. Jei darbuotojas atsisako tikrintis sveikatą, toks elgesys suvokiamas kaip šiurkštus darbo santykių pažeidimas. Šiuo atveju darbdavys turi teisę darbuotoją pašalinti nuo pareigų. Savo ruožtu darbuotojas gali atsisakyti dirbti su potencialiai pavojingais įrenginiais, jei šiam darbui nėra tinkamai apmokytas, arba atsisakyti atlikti pavojingas darbdavio užduotis, jei darbuotojui nėra suteikiamos būtinos apsaugos priemonės.